Weihnachten

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19729/welcome

 

Školy a země v partnerství:

Česká republika

Bulharsko

Řecko

Polsko

Jazyk komunikace: němčina

Žáci zúčastněných zemí zpracovávali téma největšího křesťanského svátku v roce. Po dobu asi tří měsíců kolem Vánoc shromaž´dovali materiály, vytvářeli dokumenty ve Wordu, powerpointové prezentace, fotografie, skládali básničky,  prezentovali výsledky své práce. Výsledkem projektu tak bylo seznámení se zvyky a tradicemi  v jednotlivých zemích, zjištění odlišností a podobností, zdokonalení IT dovedností.

 

Žáci všech škol vytvořili v průběhu projektu spoustu hodnotných a zajímavých prací, zde jsou některé z nich:

Facebooktwitter