Kde ještě můžete hledat pomoc?

Kolikrát máme pocit, že problémy, které prožíváme, nemají řešení. Že nemáme šanci..sílu..to změnit, ovlivnit. Mají řešení..máme šanci..jen to pro tu energii, kterou investujeme do toho, abychom problémy „ustáli“, nemáme již sílu vidět.
Pokud se trápíte, ať už je důvod jakýkoliv, obraťte se na nás nebo na organizace, které Vám mohou pomoci.
NEBUĎTE NA TO SAMI 😊
Můžete navštívit nás, poradenské pracovníky, nebo se obrátit pro pomoc či informace k dalším spolupracujícím subjektům.

Speciální vzdělávací potřeby žáků, výrazný školní neúspěch i přes snahu školy a zákonných zástupců k eliminaci rizik vedoucích ke školnímu neúspěchu:
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov
https://pppaspc-ok.cz/pobocky-ppp/ppp-prerov

Šikanawww.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
Kyberšikanawww.e-bezpeci.cz
www.seznamsebezpecne.cz
Závislostní chování (riziková experimentace s návykovými látkami, závislost na návykových látkách, gambling):www.drogy-info.cz
www.drogy.net
www.drogovaporadna.cz
www.rekninedrogam.cz
www.zodpovednehrani.cz/podpora-pomoc
https://www.neprohraj.se
Poruchy příjmu potravywww.anabell.cz
Domácí násilí, oběti trestných činůwww.domacinasili.cz
www.bkb.cz – Bílý kruh bezpečí
www.zachranny-kruh.cz
Osobní problémy, životní krizewww.linkabezpeci.cz – Linka bezpečí
www.capld.cz – Linky důvěry

Organizace dostupné v lokalitě:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Přerovhttps://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-zdravotnictvi/rodina-deti-a-mladez/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod.htmlSmetanova 7a, Přerov  (dvorní trakt)
Probační a mediační služba Přerov (oběti trestných činů)https://www.pmscr.cz/contact-department/stredisko-prerov/Smetanova 4, Přerov
Psychosociální centrum Přerov – komplexní psychologická a psychiatrická péčewww.psyche.czPřerovského povstání 1, Přerov
PhDr. Miloslava Vysloužilová – klinický psycholog (od 16 let)https://www.psycholozka.com/Malá Tratidla 13, Přerov
tel. 604 410 392
Mgr. Zdeněk Kolařík, Hranice (út, st) – klinický psycholog pro děti a mládežhttps://olpsycholog.cz/Zborovská 1245, Hranice
tel. 581679319
Policie ČRhttps://www.policie.cz/clanek/prerov-447764.aspxU výstaviště 18, Přerov
Člověk v tísni, PřerovKomenského 15, Přerov
tel. 739 320 083
Poradna pro rodinu, Přerovhttps://www.ssp-ol.cz/poradny-pro-rodinu/poradny-pro-rodinu-1/poradna-pro-rodinu-prerovSmetanova 9, Přerov
tel. 581 202 980
tel. 775 864 677 – problematika domácího násilí

Organizace působící v místě – poradenství pro látkové závislosti:

PřerovCentrum sociální prevence Kappa – Help z. s.www.kappa-help.cz
OlomoucCentrum primární prevence P – centrum (vč. gamblingu)www.p-centrum.cz

PRO RODIČE

www.rodicovskalinka.cztel. 606 021 021operátor O2

PRO ŠKOLU I RODINU:

www.linkaztracenedite.cztel. 116 000zdarma