Tříletý učební

Tesař

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 36-64-H/01 Tesař

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu.

Trendem poslední doby je ekologické myšlení. Lidé se opět vrací k přírodním materiálům. A jedním z nejkrásnějších je dřevo. Bohužel už to s ním však nikdo pořádně neumí. A tak má každý poctivý a šikovný tesař výhodu nejen v tom, že pracuje s jedním z nejušlechtilejších, nejvoňavějších a nejzáhadněji se chovajících materiálů, ale také v tom, že jeho umění je opravdu žádáno. A slovo umění je myšleno v pravém slova smyslu.

Absolvent je „znalcem“ dřeva jako materiálu. Orientuje se v jeho druzích a způsobech a podmínkách získávání, uskladnění, přepravy a zpracování. Umí je opracovat jak ruční, tak strojní cestou, za použití široké škály nářadí a dřevoobráběcích strojů. Zvládá čtení technické dokumentace, provádění jednoduchých výpočtů, volbu správných technologických postupů. A k čemu to? Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách – zhotovení konstrukce dřevěných staveb včetně vazby a montáže konstrukce střech a střešních oken či pomocné tesařské konstrukce, např. bednění, roubení, lešení.

K tomu všemu jej vedou jak teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Technologie, tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia. Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na skutečných zakázkách.  Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě a užitečně doplňují. Naučíme vás také základy ekonomiky, které po získání praxe můžete využít k založení vlastního podnikání. Případně můžete volit další studium a pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Postavit si vlastní dům? No proč ne. A co tak rekonstrukce nebo stavba replik starých dřevěných historických památek? Kostelíků, roubenek, mostů? Tahle práce rozhodně nebude nuda!


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 36-64-H/01 Tesař

  • ŠVP: Tesař

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: