Tříletý učební

Strojní mechanik - zámečník

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 23-51-H/01 Strojní mechanik

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií. Zdarma je poskytován svářečský kurz.

Nešťastné firmy stále shání a ty šťastné se je snaží udržet a platit „zlatem“. Šikovné zámečníky, montéry, svářeče. Absolvent tohoto oboru umí pracovat nejen rukama – ruční i strojní obrábění kovů, ale vše především začíná hlavou – identifikuje, posoudí, promyslí a vyřeší vzniklý problém.  Často slyší: „Vymysli, jak to tam připevnit. Udělej s tím něco, ať to nedrhne. Zaseklo se to. Dokážeš to poskládat a rozchodit?“. K tomu všemu jej vedou jak teoretické vyučovací předměty jako jsou Technické kreslení, Strojnictví, Technologie, Stroje a zařízení, tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia. Ten probíhá v dobře vybavených odborných dílnách – ruční zpracování kovů, soustružna, frézárna, CNC stroje.  Exkurze do firem, na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují. Po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Chcete poznávat exotické země jako montéři ocelových konstrukcí či svářeči? Chcete si svoji hlavu udržovat v chodu řešením záhad? Není vždy jednoduché přijít na to, proč něco nefunguje. O to vítěznější pocit pak máte, když na to nejen přijdete, ale také to vyřešíte.  Když budete dobří, budou se o vás prát…


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 Strojní mechanik

  • ŠVP: Strojní mechanik - zámečník

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: