Tříletý učební
Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ vycházející z nižšího než 9. ročníku

Kód oboru a název RVP: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

LETÁK

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Baví Vás kuchařské práce a činnosti s tím spojené? Nebo se vidíte na pozici spojené s ubytováním hostů? Je pro Vás učení obtížné? Pak je náš obor určený přímo pro Vás. Pojďte si vyzkoušet obor, kde je důraz kladen zejména na praktické činnosti (příprava pokrmů a nápojů, ubytovací služby) a praktickou výuku. Z teoretických předmětů zůstává pouze český jazyk, občanská výchova, matematika, tělocvik a informatika (to vše na základní úrovni) a zbytek je tvořen předměty odbornými (Technika provozu, Potraviny a výživa, Ubytovací služby). Ve třetím ročníku studenti chodí do školy jen jeden den v týdnu a zbytek stráví na odborném výcviku.

Absolvent oboru se uplatní jak ve stravovacím tak i ubytovacím provozu. V oblasti stravovacích služeb, je student kvalifikovaný na pomocné, přípravné a obslužné práce spojené s výrobou teplých a studených pokrmů, ale také přípravu teplých nápojů. Naučí se také jak nakládat s inventářem a pečovat o něj, dodržovat hygienické předpisy v gastronomii. Seznámí se se základy jednoduché obsluhy hostů. V rámci ubytovacích služeb, se žáci naučí vykonávat úklid v pokojích a prostorách ubytovacího zařízení, zajišťovat drobnou údržbu a provádět služby spojené s ubytováním hostů.

Odborný výcvik probíhá v areálu školy (školní jídelna, internát), po domluvě také v jiných stravovacích provozovnách. Ve školní výuce jsou žáci často vzděláváni formou projektové práce, při níž na cestě za vytýčeným cílem propojují poznatky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a praxe. Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě a smysluplně doplňují.

Práce v lázeňském hotelu, horském penzionu či sportovní ubytovně? Nebo vaření a obsluha ve světovém fastfoodu, parlamentním bufetu, jídelně místní charity? A možná i oboje dohromady? Všestranná práce mezi zajímavými lidmi. A skutečně užitečná pro skutečný život…


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

  • ŠVP: Stravovací a ubytovací služby

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: