Nástavba
Stavební provoz

Stavební provoz

Overview
Curriculum

nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

  • denní studium – 2 roky

  • dálkové studium (při zaměstnání) – 3 roky

LETÁK

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem patřících do skupiny oborů 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie. Tedy oborů, jejichž kód začíná číslem 36 (např.: 36-52-H/01 Instalatér, 36-67-H/01 Zedník)

Možná jste si kdysi studijně nevěřili a místo maturitního studia zvolili prý jednodušší učňovské. Možná jste v průběhu učňovského oboru „dospěli“ a změnili názor. Možná jste hned od začátku chtěli jít zajímavou a výhodnou cestou a za 5 let získat výuční list i maturitu. A možná vás ve vašem současném zaměstnání tlačí šéfové ke zvýšení kvalifikace či vy sami chcete pracovně poskočit do vyšších pozic. Zde máte způsob, jak toho dosáhnout…

Absolventi oboru jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a provádění staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží a na úseku správním. Naučíte se zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, zpracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb a řídit stavební a montážní práce. Získáte také znalosti důležitých právních norem platných ve stavebnictví a schopnost je uplatňovat při jednání s účastníky stavby a při stavebním řízení.

Vašimi stěžejními učebními předměty budou jak ty všeobecně vzdělávací (včetně posílené výuky světového jazyka, konverzace v něm a ekonomiky) tak ty odborné (Stavební provoz, Stavební technologie, materiály a zkoušení, Základy stavební mechaniky, Projektový software, Konstrukční cvičení, Adaptace budov). To vše doplňováno a posilováno odbornými exkurzemi ve firmách a účastí na odborných veletrzích a výstavách.

Maturita je přeci jen o stupeň víc! A stále ještě platí – vyšší kvalifikace, větší výběr zaměstnání a pracovních pozic, vyšší plat, větší prestiž…


Podmínky přijetí: absolvovaný učební obor s výučním listem (skupina 36), zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 36-44-L/51 Stavební provoz

  • ŠVP: Stavební provoz

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 2 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: