Nástavba

Provozní technika

Overview
Curriculum

nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

  • denní studium – 2 roky

  • dálkové studium (při zaměstnání) – 3 roky

LETÁK

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem patřících do skupiny oborů 23 – Strojírenství a strojírenská výroba. Tedy oborů, jejichž kód začíná číslem 23 (např.: 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-68-H/01 Automechanik)

Možná jste si kdysi studijně nevěřili a místo maturitního studia zvolili prý jednodušší učňovské. Možná jste v průběhu učňovského oboru „dospěli“ a změnili názor. Možná jste hned od začátku chtěli jít zajímavou a výhodnou cestou a za 5 let získat výuční list i maturitu. A možná vás ve vašem současném zaměstnání tlačí šéfové ke zvýšení kvalifikace či vy sami chcete pracovně poskočit do vyšších pozic. Zde máte způsob, jak toho dosáhnout…

Úkolem tohoto studijního oboru je prohloubit a rozšířit znalosti získané ve tříletém učebním oboru a přidat znalosti související s technickou a technickoekonomickou stránkou provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání.

Absolventi oboru naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.

Vašimi stěžejními učebními předměty budou jak ty všeobecně vzdělávací (včetně posílené výuky světového jazyka, konverzace v něm a ekonomiky) tak ty odborné (Technická mechanika, Technická měření, Stroje a zařízení, Technologie, CAD systémy, Konstrukční cvičení). To vše doplňováno a posilováno odbornými exkurzemi ve firmách a účastí na odborných veletrzích a výstavách.

Maturita je přeci jen o stupeň víc! A stále ještě platí – vyšší kvalifikace, větší výběr zaměstnání a pracovních pozic, vyšší plat, větší prestiž…


Podmínky přijetí: absolvovaný učební obor s výučním listem (skupina 23), zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 23-43-L/51 Provozní technika

  • ŠVP: Provozní technika

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 2 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: