Čtyřletý studijní

Provoz a ekonomika dopravy - management dopravy

Overview
Curriculum

čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou

Kód oboru a název RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Nový atraktivní obor vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce se zájmem o ekonomiku a dopravu.

Zdarma řidičský průkaz skupiny B.

Co tak být světoví? Nebo se přinejmenším v tom světě alespoň neztratit? Co tak působit na manažerských pozicích v dopravě, jednom z průmyslových odvětví neznajících hranice států ani kontinentů?

Absolvent oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání (dva světové jazyky) vybaven také širokým vzděláním odborným. Jedna jeho část je směřována do oblasti ekonomiky, účetnictví, daní, znalosti právních norem a zákonů, managementu, marketingu a komunikace (práce s lidmi). Znalosti, které lze uplatnit v jakémkoliv zaměstnání, vlastním podnikání, osobním či rodinném životě. Logistika, vnitrostátní i mezinárodní doprava a přeprava či odborné znalosti o motorových vozidlech pak tvoří část druhou, neméně užitečnou. Získání řidičského průkazu skupiny B v rámci školní výuky je pak již jen třešničkou na dortu.

Tato komplexní příprava na řídící a technickohospodářské pracovní pozice zejména v oblasti autodopravy je samozřejmě doplňována školní a firemní praxí, odbornými exkurzemi a tvorbou studentských projektů. S touto maturitou lze nastoupit rovnou do práce nebo pokračovat ve studiu na některé z vyšších odborných či vysokých škol.

Jaké pozice může absolvent oboru vykonávat:

 • Pracovník cestovní agentury

 • Celní deklarant

 • Dispečer

 • Zasílatel

 • Logistik v dopravě a přepravě cestujících a zboží

 • Manažer přepravy

 • Samostatný referent silniční a jiné specifické dopravy

 • Obchodně-ekonomický pracovník


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Údaje do přihlášky:

 • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

 • Obor vzdělání (kód a název): 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 • ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy – management dopravy

Curriculum

 • 0 Sections
 • 0 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0m Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back