Tříletý učební

Obráběč kovů

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 23-56-H/01 Obráběč kovů

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií.

Dejte mu do ruky kus studeného špinavého kovu a vyrobí vám z něj … speciálně tvarované kladívko, dětský vláček nebo exkluzivní žeton na poker. Absolvent tohoto oboru se vyzná v kovových materiálech. Ví, co „potřebují“ – čím a jak je obrábět, za jakých podmínek, jak měnit jejich vlastnosti a jak je pro zachování těchto vlastností ošetřovat. Dokáže si poradit nejen s ručním nářadím, ale především umí nastavovat, obsluhovat a udržovat kovoobráběcí stroje a nástroje. Klasické i číslicově řízené. A to hlavní, umí je použít k výrobě čehokoliv dle technické dokumentace.

K tomu všemu jej vedou jak teoretické vyučovací předměty jako jsou Technické kreslení, Strojnictví, Technologie, Stroje a zařízení, tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia. Probíhá v dobře vybavených odborných dílnách – ruční opracování kovů, soustružna, frézárna, CNC stroje.  Exkurze do firem, na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují. Po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Podívejte se do pracovní inzerce a každou chvíli uvidíte – přijmeme soustružníka, frézaře, brusiče. Nebo soustružnici, frézařku, brusičku! Umění, které firmy ocení.


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 23-56-H/01 Obráběč kovů

  • ŠVP: Obráběč kovů

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: