Čtyřletý studijní

Mechanik seřizovač - mechatronik

Overview
Curriculum

čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou

Kód oboru a název RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Možnost získat stipendium krajského úřadu i podnikové stipendium.

Bylo vám vždy bližší dělat spíše rukama, než se učit teorii? A co takhle maturitní obor spojující obojí. Absolvent tohoto oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání vybaven také širokým vzděláním odborným. A to nejen teoretickým, ale především praktickým. Asi třetina veškeré výuky je totiž realizována formou odborného výcviku. A tak předměty jako jsou např. Technologie, Technická dokumentace, Stroje a zařízení či Strojnictví jsou ihned prakticky procvičovány a rozšiřovány. Vzdělání je však také směřováno do oblasti číslicové – předměty Mechatronika, Elektrotechnika, Elektronika a provozně technické – Ekonomika.

Absolvent má velmi komplexní uplatnění. Od práce s technickou dokumentací (samozřejmostí je modelování výrobků pomocí počítačového softwaru CAD/CAM), přes obsluhu a servis číslicově řízených strojů, zařízení a linek a tvorbu jejich pracovních programů, přes oblast průmyslové automatizace a robotiky, až po okamžik, kdy je schopný se postavit také ke klasickému kovoobráběcímu stroji typu soustruh, frézka a ručně vyrobit, co je třeba i bez těch nejmodernějších strojů.

Chcete být operátor NC strojů, všeobecný strojírenský technik nebo snad směnový mistr, specialista, technický kontrolor, nebo vykonávat i další technickohospodářské funkce? Tento obor je dobrým základem. A to nejen pro práci ihned po maturitě, ale také pro velké spektrum studijních oborů na vysokých školách.


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

  • ŠVP: Mechanik seřizovač - mechatronik

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 4 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: