Tříletý učební

Malířské a natěračské práce

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ vycházející z nižšího než 9. ročníku

Kód oboru a název RVP: 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

LETÁK

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu.

Dejme tomu, že teoretické školní učení se vám příliš nevedlo. To ale nemusí znamenat, že nemůžete získat vzdělání středoškolské. Pojďte vyzkoušet obor, který je zaměřen téměř zcela na praktické činnosti a praktickou výuku. Z teoretických předmětů zůstává pouze český jazyk, matematika, tělocvik a informatika (to vše na základní úrovni) a zbytek je tvořen předměty odbornými (Odborné kreslení, Materiály, Technologie, Stavební konstrukce) a odborným výcvikem. Ve třetím ročníku už budete chodit do školy dokonce jen jeden den v týdnu a zbytek strávíte na praxi. A to jak ve školních dílnách, tak především na skutečných zakázkách v reálném provozu.

Absolvent oboru se uplatní v povoláních malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami na různých podkladech. Stejně tak je schopen jednoduchých natěračských prací, zejména na stavebních konstrukcích (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy…).

Výuka směřuje žáky k tomu, aby navrhovali barevné řešení prostorů a předmětů, dokázali číst technickou dokumentaci, provádět jednoduché výpočty, aby byli schopni kompletně připravit pracoviště, zorganizovat práci, dobře volili typ a množství materiálů, nářadí a technologické postupy práce.

Chcete si umět hvízdat při tanci na štaflích či se štětkou v ruce? Chcete být pravou rukou svého šéfa? Mít práci, která je každý den trochu jiná? Poznávat místa, kam byste se normálně nedostali? A ukazovat obdivujícím a nadšeným lidem – tak tohle jsem vážně dělal já!? Vaší tvořivosti se meze nekladou…


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

  • ŠVP: Malířské a natěračské práce

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: