Tříletý učební

Malíř a lakýrník

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu.

Nemusí si jen zpívat tancujíc po pokoji na štaflích. Může tiše hvízdnout obdivem nad bezchybným lakem karoserie. Může se jako v zrcadle zhlížet v lakované dřevěné krabičce či obdivovat se obrazové tapetě, jejíž spoje se nedají téměř vytušit. Zeptejte se žen, jak těžké je vykouzlit bezchybnou vrstvu laku na malé ploše nehtu. Raději zaplatí v salonu. A co pak plochy veliké? To neumí každý… to je totiž umění.

Absolvent oboru se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách interiérů a exteriérů budov, nebo při povrchových úpravách truhlářských a zámečnických výrobků či ve strojírenství jako lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných věcí. Jeho doménou jsou nátěrové hmoty, jejich vhodný výběr, podmínky použití, ošetřování. Pro život si pak odnáší preciznost, smysl pro detail, trpělivost. A pokud pro to má cit, může tvořit i v oblasti grafických návrhů, motivů, barevného designu.

K tomu všemu jej vedou jak teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Technologie, tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia. Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na skutečných zakázkách. Stává se, že při takové příležitosti si šikovného učně vyhlédne firma, která mu nabídne budoucí zaměstnání a finančně či jinak jej v dalším studiu podporuje. Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky vzdělání pak zajímavě a užitečně doplňují. Naučíme vás také základy ekonomiky, které po získání praxe můžete využít k založení vlastního podnikání. Případně můžete volit další studium, pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Chcete, aby vaše práce byla každý den jiná? Tvořivá, přemýšlivá, překvapující? Nebo i nebezpečná, pokud se zákaznice vlastnící zbrojní průkaz zalekne odstínu čerstvě nanesené ještě nezaschlé barvy na zdech své ložnice? Tohle si přece nevybrala!


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

  • ŠVP: Malíř a lakýrník

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: