Tříletý učební

Jemný mechanik - optik

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 23-62-H/01 Jemný mechanik

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií.

Chcete být výjimeční? Optik je kouzelník se sklem. A navíc u tohoto oboru získá schopnosti „hodináře“, který umí pracovat se složitým optickým zařízením. Umí vyrobit, vyměnit a opravit optické prvky potřebné nejen k funkci nejrůznějších přístrojů pracujících s velkou přesností (vždyť kde se dnes nevyskytuje optická čočka, hranol, zrcátko či laser?), ale třeba i opravit a upravit brýlové obruby, vyměnit v nich skla a tomu všemu poskytnout i správnou odbornou péči. Žáci kromě teoretické výuky všeobecných i odborných předmětů (např. Technická dokumentace, Optické materiály, Technická optika) absolvují také kvalitní odborný výcvik, který zaujímá celou polovinu doby jejich studia. Mají k dispozici velmi moderně vybavené učebny, laboratoře optiky a dílny, jak s klasickými, tak číslicově řízenými stroji. Část tohoto výcviku probíhá přímo na pracovištích firem, kde je možné se seznámit s nejmodernější technikou a světovými technologickými postupy. Exkurze na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují. S radostí spolupracujeme také s Katedrou optiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Chcete se mimo jiné naučit trpělivosti, přesnosti, důslednosti? To se hodí i pro běžný život. Chcete vidět a vědět, jak funguje dalekohled pro noční vidění, puškohled či kamera umožňující lékaři pohled dovnitř lidského srdce? Nebo co v lidském oku způsobuje, že právě narozené dítě vidí vše vzhůru nohama?


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 23-62-H/01 Jemný mechanik

  • ŠVP: Jemný mechanik – optik

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: