Tříletý učební

Instalatér

Overview
Curriculum

tříletý obor s výučním listem

Kód oboru a název RVP: 36-52-H/01 Instalatér

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Žákům oboru je zdarma poskytován svářečský kurz. Možnost získat krajské stipendium.

Řemeslo má prý zlaté dno. A světe, nediv se, v případě tohoto oboru to platí zvlášť. Chcete být hvězda? Chcete, aby si vás lidé předcházeli a vzájemně doporučovali? Chcete mít neustále plný diář a práci jistou na měsíce dopředu? Buďte šikovným a poctivým instalatérem. Takového každý rád zaplatí.

Absolvent tohoto oboru umí totiž provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Současně je připraven provádět veškeré přípojky, montáž rozvodů vzduchotechniky a absolvuje základní svářečský kurz.

K tomu všemu jej vedou jak teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Technické kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Instalace vody a kanalizace, Vytápění, Plynárenství, tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia. Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale také v terénu na skutečných zakázkách.  Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě a užitečně doplňují. Po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu.

Po studiu získejte zkušenosti v dobré firmě (třeba si váš všimne už v průběhu studia a bude vás podporovat) a pak si založte svou. Základy ekonomiky vás naučíme také…


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, podání řádně vyplněné přihlášky.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 36-52-H/01 Instalatér

  • ŠVP: Instalatér

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 3 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: