Čtyřletý studijní
Mechatronika

Elektrotechnika - mechatronika

Overview
Curriculum

čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou

Kód oboru a název RVP: 26-41-M/01 Elektrotechnika

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Možnost získat stipendium krajského úřadu i podnikové stipendium.

Patří k hi-tech oborům 21. století především svým interdisciplinárním (mezioborovým) zaměřením.

Absolvent oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání vybaven také širokým vzděláním odborným.

V 1. ročníku si vystaví dobré teoretické základy studiem předmětů jako je Informační a komunikační technologie, Elektrotechnika, Technické kreslení či Řízení a regulace, ve vyšších ročnících pak navazuje specializovanými předměty, např. Elektronika, Číslicová technika, Měření a diagnostika.

Hlavní vlajkovou lodí po celou dobu studia jsou však předměty MechatronikaProgramování. A to vše nejen na teoretické, ale také praktické úrovni v odborně zaměřených a vybavených dílnách a učebnách (práce s 3D technologiemi, profesionální stavebnice robotů, pneumatických či hydraulických systémů, práce s průmyslovými softwary CAD/CAM), na odborných exkurzích ve firmách či odborných výstavách a veletrzích.

Absolvent umí programovat a číslicově řízená zařízení nejen obsluhovat, ale také instalovat, uvést do provozu, diagnostikovat či servisovat, což mu umožňuje velmi široké a komplexní uplatnění v technických oborech téměř jakékoliv části průmyslu. Vždyť kde a v čem v současnosti není elektronika? Tito lidé jsou navíc zvyklí se neustále vzdělávat v novinkách, které v tomto oboru přichází neustálým a velmi rychlým tempem.

Chcete být dobrým programátorem, technickým manažerem, diagnostikem, analytikem, servisním či revizním technikem? Tento obor je dobrým základem. A to nejen pro práci ihned po maturitě, ale také pro obrovské spektrum studijních oborů na vysokých školách.


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Údaje do přihlášky:

  • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

  • Obor vzdělání (kód a název): 26-41-M/01 Elektrotechnika

  • ŠVP: Elektrotechnika - mechatronika

Curriculum

  • 0 Sections
  • 0 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 4 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: