Čtyřletý studijní

Dopravní prostředky - diagnostika a servis

Overview
Curriculum

čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou

Kód oboru a název RVP: 23–45–M/01 Dopravní prostředky

LETÁK

ROČNÍKOVÝ PLÁN

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY


Nový atraktivní obor vhodný pro chlapce i děvčata!

Zdarma řidičský průkaz skupin B a C + průkaz profesní způsobilosti.

Baví vás „auta“, ale jste studijní typ a nechcete být „pouhým“ automechanikem? Absolvent tohoto maturitního oboru nemá jen velmi široké znalosti v oblasti odborně-technické, tj. znalosti o technické dokumentaci, mechanice, materiálech, dopravních prostředcích, diagnostice, opravách a údržbě vozidel a další, ale také znalosti obchodně-technického rázu – ekonomické, organizační, jazykové. To vše podpořeno výukou k získání řidičských průkazů pro osobní i nákladní vozidla, průkazem profesní způsobilosti, školní dílenskou praxí, odbornou praxí ve firmách, návštěvami odborných exkurzí a veletrhů. Z toho pak vyplývá i možnost buď okamžitého nástupu do zaměstnání ihned po maturitě, nebo pokračování ve velmi širokém spektru oborů na vysokých školách.

Výhodou tohoto oboru je poměrně široce zaměřené technické vzdělání, které absolventům umožňuje uplatnění nejen v oborech automobilového průmyslu, ale také v různých profesích technického zaměření.

Jaké pozice může absolvent oboru vykonávat:

 • Prodejce či konzultant v autosalonu

 • Vedoucí v autoservisu či soukromý podnikatel např. v oblasti distribuce náhradních dílů

 • Revizní technik

 • Diagnostik

 • Odhadce škod v pojišťovně

 • Obchodně-technický pracovník v logistických dopravních firmách

 • Pracovník STK

 • Dopravní policista

 • Automobilový technik Armády ČR

To vše má budoucnost jistou. Auta byla, jsou a budou…


Podmínky přijetí: absolvování povinné školní docházky, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, úspěšné složení přijímacích zkoušek. Fandovství pro motorismus

Údaje do přihlášky:

 • Název a adresa střední školy: Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

 • Obor vzdělání (kód a název): 23-45-M/01 Dopravní prostředky

 • ŠVP: Dopravní prostředky - diagnostika a servis

Curriculum

 • 0 Sections
 • 0 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 4 roky Duration

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: