Provozní technika (denní nebo dálková forma studia)

Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika

Absolventi tříletých strojírenských učebních oborů mohou získat na naší škole střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou studiem oboru „Provozní technika“ ve třech variantách studia:  denní, dálkové a večerní . Úkolem nástavbového studijního oboru je prohloubit a rozšířit znalosti získané ve tříletém učebním oboru, které se vztahují na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství a elektrotechniky. Studenti, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední, popřípadě úplné střední odborné vzdělání.

Škola je vybavena učebnami s audiovizuální technikou pro výuku odborných předmětů, speciální počítačovou učebnou pro výuku informatiky a novou moderní učebnou pro výuku základů programování a obsluhy CNC strojů.  Vzhledem k nové situaci na trhu práce můžeme s jistotou říci, že po absolvování a při aktivním přístupu najdou Vaše děti dobré uplatnění, s výdělky převyšujícími celostátní průměr.  Absolventi mají možnost zapojit se do soukromého podnikání, za podmínek stanovených v Živnostenském zákoně.  Od školního roku 2010 – 2011 začíná Olomoucký kraj vyplácet měsíční stipendia žákům v prvním ročníku 300 korun a za vyznamenání jim na konci školního roku vyplatí 1500 korun.    Výuka všech oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a dosažením výučního listu, probíhá ve dvoutýdenním cyklu (teorie / odborný výcvik).  Žáci mohou volit mezi anglickým nebo německým jazykem. Jedna hodina ze vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích byla přiřazena do odborného předmětu technické kreslení (práce v systému AUTOCAD).  U všech oborů vzdělání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Facebooktwitter