Dotazníkové šetření

Dne 19. a 26. 5. 09 proběhlo dotazníkové šetření žáků zapojených do projektu PROPOS. Žáci odpovídali na různé otázky z oblasti sociální, preventivní, výukové a většinou byli vstřícní a s pracovníky IPPP ochotně spolupracovali. Výsledky šetření budou škole sděleny a ta s nimi bude moci dále pracovat – třídnické hodiny, klima třídy.(Dl)

Facebooktwitter