Kde hledat pomoc

Kde hledat pomoc!

Každý z nás se někdy může ocitnout v nouzi. Uvádíme proto stručný seznam nejčastějších krizových situací a kontaktů, kam je možné se obrátit pro pomoc. K dispozici je žákům i jejich rodičům kromě třídního učitele i školní poradenský tým, který tvoří výchovná poradkyně a metodička prevence a školní psycholožka.

 1. Opakovaný školní neúspěch

Ve škole poradí: výchovná poradkyně, školní psycholožka.
Mimo školu lze kontaktovat: Pedagogicko-psychologická poradna
PPP a SPC Přerov, Kouřílkova 8 (v budově ekonomického úseku naší školy)

Telefon: 581 217 760, 581 208 014, E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

 1. Vztahy ve třídě, škole

  Ve škole poradí: školní metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí

Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz, telefon: 116 111 (bezplatné číslo, nonstop)
chat: chat.linkabezpeci.cz (pondělí – neděle 15-19 hod., o víkendech ještě navíc v čase 9-13 hod.)
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)

 1. Konflikt s učitelem

  Ve škole poradí: výchovná poradkyně, vedení školy, školní psycholožka.

 1. Šikana

Ve škole poradí: školní metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka.
Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 2. Ve velmi vážné situaci kontaktuj policii: Policie ČR – zavolej 158

 1. Záškoláctví

  Ve škole poradí: výchovná poradkyně, školní metodička prevence

 2. Problémy doma nebo psychické problémy žáka, (obavy ze školy, osamělost apod.), poruchy příjmu

Ve škole poradí: školní psycholožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence
Mimo školu: Linka bezpečí nebo Psychosociální centrum Přerov Psychosociální centrum Přerov, nám. Přerovského povstání 1, tel.: 581209622, e-mail: psychocentrum@mens.cz

 1. Vztahy s vrstevníky, láska

Ve škole poradí: školní psycholožka, výchovná poradkyně

 1. Návykové látky (alkohol, kouření, drogy)

  Ve škole poradí: školní metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka

Mimo školu: AT ambulance – Prevence a léčby závislostí
Psychosociální centrum Přerov, nám. Přerovského povstání 1, tel.: 581209622, e-mail: psychocentrum@mens.cz, MuDR. Hektor

KAPPA-HELP – centrum sociální prevence, Boženy Němcové 101/16, Přerov, tel: 773 821 001, 773 z821 002,

 1. Gambling, pc hry, internet, telefon, sociální sítě

Ve škole poradí: školní metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka
Mimo školu lze kontaktovat: Ambulance pro léčbu závislostí, Linka bezpečí.
Každý, kdo se při používání internetu setká s nebezpečným či podezřelým obsahem, může prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo e-mailové adresy oznamte@internethotline.cz kontaktovat odborníky Internet Hotline. Vyškolení specialisté tato oznámení vyhodnotí a potenciálně nelegální případy předají Policii ČR.

Kde nás najdete:

Výchovná poradkyně (VP): Ing. Jitka Doleželová, dolezelova@kourilkova8.cz, kabinet výchovného poradce – přízemí – vestibul TV1 a kabinet v přízemí (naproti vchodovým dveří) – TV2š

Školní metodička prevence (ŠMP): Mgr. Libuše Žáková, zakova@kourilkova8.cz, kabinet u sborovny TV1

Školní psycholožka (ŠP): Mgr. Jana Možíšová, mozisova@kourilkova8.cz, kabinet školní psycholožky –  přízemí – vestibul TV1

Schránka důvěry – lze umístit připomínky, ale i vzkaz pro VP, ŠP, ŠMP

Facebooktwitter