Přijímací řízení

CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

 

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2019-20 se připravují

 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

 

 

Facebooktwitter