Přijímací řízení

CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

 

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2020-21 jsou zveřejněna

 

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro následující obory vzdělávání:

 

 

Facebooktwitter