Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2017/2018

 CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku
studia ve školním roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 – 4, Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a podle § 2 a § 3 odst. 5, vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

4. kolo přijímacího řízení žáků a uchazečů o přijetí na obory 3 letého a 4 letého studia s těmito kritérii přijetí:

4 leté obory vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium).

3 leté obory vzdělání s výučním listem (denní studium).

nástavbové obory vzdělání (2 leté denní studium).

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

facebooktwitter