Stravovací a ubytovací služby – zaměření ŠVP: Stravovací a ubytovací služby

Obor vzdělání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Školní vzdělávací program: Stravovací a ubytovací služby

Tříletý obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek. Dále najde absolvent uplatnění i ve službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů. Absolvent školního vzdělávacího programu stravovací a ubytovací služby získá střední vzdělání s výučním listem.

Kompetence absolventa:
Absolvent pomáhá při přípravě pokrmů, zvládá přípravu teplých pokrmů a příloh, vybraných studených pokrmů a teplých nápojů. Čistí, udržuje a zabezpečuje inventář pro jeho použití. Používá technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy. Při expedici pokrmů a nápojů uplatňuje zásady estetiky a techniky. Bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením. Provádí úklidové práce na pracovišti a v provozu. Vykonává práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb hostům, tzn. vykonává drobnou údržbu inventáře a zařízení, vykonává jednoduché práce na recepci, např. vydává a přebírá klíče od hostů, uklízí prostory v ubytovacím zařízení, pokoje a jejich příslušenství, používá vhodné čisticí prostředky a úklidové pomůcky a obsluhuje stroje a zařízení používané při úklidu za dodržení bezpečnostních zásad.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

   

Facebooktwitter