Obor vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb a dřevostaveb

Obor vzdělání: 36-66-H/01  Montér suchých staveb a dřevostaveb
Školní vzdělávací program: Montér suchých staveb

Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce

 • Kód oboru: 36-66-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: výuční list
 • Možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém maturitním studiu – Stavební provoz

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní při montáži konstrukcí suchých staveb a dřevostaveb, instalačních stěn, příček, stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže, při provádění jednoduchých tepelných izolací, provádění rekonstrukcí a zateplování budov a při montáži sádrokartonových konstrukcí. Uplatní se i jako specialista obkladač, sádrokartonář. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti montáže suchých staveb a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Kompetence absolventa:
Vzdělání je směrováno tak, že absolvent:

 • ​​Dokáže podle technické dokumentace provádět práci se sádrokartonem.
 • Provádí montáž stropních podhledů.
 • Montuje lehké sádrokartonové příčky, stropy a podlahy.
 • Vytváří obytné místnosti (podkroví).
 • Realizuje rekonstrukce bytových jader.
 • Provádí opravy a rekonstrukce staveb.
 • Vytváří úpravy lehkých podlahových povlaků.
 • Montuje nosné konstrukce stěn, instalačních stěn.
 • Montuje suché stavby a dřevostavby.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

 

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

 

 

Facebooktwitter