Vědomostní kviz obor instalatér

Tato soutěž měla motivovat žáky k zopakování odborného učiva z předmětu materiály, IVK, vytápění a odborného kreslení. Žáci si uvědomili vzájemné vazby jednotlivých odborných předmětů, upevnili si znalosti a někteří zjistili, co je třeba se ještě doučit, aby úspěšně dokončili první ročník. Drobné dárky z projektu PROPOS pro vítěze jsou motivací i pro ostatní žáky. První místo v této soutěži patřilo Tomášovi Bártkovi, o druhé místo se podělili David Bureš a Jan Hyben na třetím místě se stejným počtem bodů skončili 3 žáci – Martin Novosad, David Uhřinovský a Roman Galányi. (Dl)

Facebooktwitter